Ulotka zachęcająca do wpłat na fundusz Rady Rodziców

Zaprojektuj ulotkę

Regulamin szkolnego konkursu 

 Ulotka zachęcająca do wpłat na fundusz Rady Rodziców 

Celem konkursu jest: 
a. Prezentacja i popularyzacja twórczości uczniów. b.Kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości.

c. Promowanie funduszu Rady Rodziców oraz zachęcanie rodziców i opiekunów do przekazywania wpłat na wspieranie statutowej działalności szkoły.

d. Zwiększenie wpływów na fundusz Rady Rodziców

e. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Rady Rodziców wśród rodziców.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie ulotki z hasłem zachęcającym rodziców/opiekunów do dokonywania wpłat na Radę Rodziców. 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 4-8. 

Technika: dowolna płaska – plastyczna (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technice mieszanej. 

Ulotka powinna zawierać: – hasło oraz elementy graficzne. 

Format: A5. 

Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa. 

Prace należy dostarczyć do sali nr 21.

Termin składania prac: do 20.02.2024 roku. 

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka wykonania. 

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy wykażą się największą kreatywnością podczas tworzenia ulotki. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na Facebooku szkolnym. 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji wpłat na Radę Rodziców. 

Nauczyciel odpowiedzialny: Sylwia Pałdyna,

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.