Wpłaty za obiady przyjmowane są z góry do 10 – go każdego miesiąca przelewem na konto:

 

ul. Latowicka:

PIĘCIOLATKI, ZERÓWKI, KLASY 1 – 3 

na konto nr: 59 9226 0005 0047 0685 2000 0050

w tytule przelewu należy wpisać: 

 imię, nazwisko, klasa, 

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiadach: 

tel. intendent 25 757 25 40

tel./fax. 25 757 22 79
e-mail: intendent.pspsiennica@o2.pl

 

 

ul. Mińska

KLASY 4 – 8

na konto nr:   26 9226 0005 0045 0350 2000 0040

 w tytule przelewu należy wpisać: 

 imię, nazwisko, klasa.

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiadach:

tel. intendent 515 328 722
e-mail: intendent@zssiennica.pl