Wpłaty za obiady przyjmowane są z góry do 10 – go każdego miesiąca przelewem na konto:

PIĘCIOLATKI, ZERÓWKI, KLASY 1 – 4

na konto nr: 59 9226 0005 0047 0685 2000 0050

 KLASY 5 – 8

na konto nr:   26 9226 0005 0045 0350 2000 0040

 

w tytule przelewu należy wpisać: 

 imię, nazwisko, klasa,