Rekrutacja do klasy I

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE w sprawie nauki religii

Zgłoszenie dziecka do dowozu-1

WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

Wniosek o przyjecie do klasy I 2023