Rekrutacja do klasy I

Do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
2. oświadczenie w sprawie nauki religii
3. zgłoszenie dziecka do dowozu zorganizowanego przez Urząd Gminy w Siennicy
4. oświadczenie, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest w obwodzie PSP w Siennicy, a  zameldowanie dziecka- inne
5. wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej