Rekrutacja do klasy I

Do pobrania:

Wniosek o przyjecie do klasy I

Oświadczenie miejsce zamieszkania dziecka różni się od miejsca zameldowania

Oświadczenie w sprawie nauki religii

Zgłoszenie dziecka do dowozu

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczenie woli

Do pobrania: