INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

  1. Zapisy uczniów na obiady przyjmowane są u wychowawcy i intendenta. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie wypełniając druk deklaracji.
  2. Uczeń spożywa posiłek wyłącznie na stołówce szkolnej.
  3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej.
  4. Koszt wyżywienia: pięciolatki – 8 zł (3 posiłki), klasy 0 – 3 – 4,00 zł
  5. Wpłaty za obiady przyjmowane są z góry do 10 – go każdego miesiąca przelewem na konto Banku Spółdzielczy nr 59 9226 0005 0047 0685 2000 0050 (w tytule imię i nazwisko dziecka, klasa). Proszę sprawdzać na stronie internetowej należność w danym miesiącu. W razie choroby dziecka, proszę dokonać ustaleń z intendentem.
  6. W związku z przewidywaną nieobecnością dziecka w szkole, należy ten fakt zgłosić dzień wcześniej  w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu  ul. Latowicka 25 757 25 40 lub mailowo intendent.pspsiennica@o2.pl ul. Mińska 515 328 722 lub mailowo intendent@zssiennica.pl
  7. W przypadku braku zgłoszenia rodzic ponosi koszty niespożytego obiadu.
  8. Jednodniowa nieobecność i pierwszy dzień choroby dziecka nie są odliczane.
  9. Odliczenie niewykorzystanej kwoty dokonywane jest z odpłatności w następnym miesiącu.
  10. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłosić ten fakt do intendenta w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.

ZA MIESIĄC KAŻDE DZIECKO DOSTANIE KARTKĘ Z KWOTĄ DO ZAPŁATY ZA OBIADY.

Lista 14 alergenów występujących w żywności:
1. gluten
2. skorupiaki i produkty pochodne
3. jaja i produkty pochodne
4. ryby i produkty pochodne
5. orzeszki ziemne, arachidowe i produkty pochodne
6. soja i produkty sojowe
7. mleko i produkty pochodne (z laktozą włącznie)
8. orzechy (pozostałe) i produkty pochodne
9. seler i produkty pochodne
10. gorczyca (w tym musztarda)
11. sezam i produkty pochodne
12. dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu powyżej 10mg/l w przeliczeniu na SO2
13. łubin i produkty pochodne
14. mięczaki i produkty pochodne
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.)

Dane kontaktowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
ul. Latowicka 16
05-332 Siennica

ul. Latowicka

tel. intendent 25 757 25 40
tel./fax. 25 757 22 79
e-mail: intendent.pspsiennica@o2.pl

ul. Mińska

tel. intendent 515 328 722
e-mail: intendent@zssiennica.pl