Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
2. oświadczenie w sprawie nauki religii
3. zgłoszenie dziecka do dowozu zorganizowanego przez Urząd Gminy w Siennicy
4. oświadczenie, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest w obwodzie PSP w Siennicy, a  zameldowanie dziecka- inne