Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie w sprawie nauki religii

Zgłoszenie dziecka do dowozu

Oświadczenie miejsce zamieszkania dziecka jeśli różni się od miejsca zameldowania

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego