Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Napiszmy historię

Regulamin

Regulamin rekrutacji uczniów projektu pt-1

Dane

Dane niezbędne do ubezpieczenia i rezerwacji przelotów samolotowych

Deklaracja kandydata

Plakat

Europejski Fundusz Społeczny

„Napiszmy historię ”

Przygotowanie uczestników

Wszyscy uczniowie, którzy w październiku 2021 roku wyjeżdżający do Sewilli w Hiszpanii w ramach organizowanego przedsięwzięcia nr 2020-1-PMU-3141  „Napiszmy historię” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego we wrześniu 2021 r.  uczestniczyli w 20 godzinach zegarowych  dodatkowych zajęć mających na celu jak najlepsze przygotowanie do realizowanej mobilności.

Zajęcia, które realizowali uczniowie dotyczyły :

 • 10 godzin zegarowych zajęć z języka angielskiego (tematy: życie prywatne, przedstawianie się, Podróże i turystyka, pytanie o drogę, zamawianie w sklepach, opisy zabytków) Metoda dialogów, konwersacji i nauka słownictwa.
 • 5 godzin zegarowych zajęć kulturowo-krajoznawczo-językowych, które przybliżą młodzież do kultury, geografii i behawioryzmu Andaluzji (Historia i kultura powszechna oraz hiszpańska, Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy, zasady życia codziennego, behawioryzmu. Najważniejsze daty historyczne w historii Hiszpanii. Życie codzienne. System edukacji. Najważniejsze miejsca i zabytki w Sewilli.  Nauka najważniejszych zwrotów po hiszpańsku. Geografia Hiszpanii.)
 • minimum 5 godzin zegarowych zajęć z fotografii- zasad, technik fotografii osób, krajobrazu, zabytków.

Zrealizowano następujące zagadnienia:

 

 • Blok zajęć tematycznych z języka angielskiego
 • „ Poznajmy się, życie prywatne”
 • Słownictwo i omówienie zagadnienia.
 • Zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą bezpośrednią – dialogów oraz scenki sytuacyjne.
 • Konwersacje nt. poznawanie nowych osób, życia codziennego, rodziny, znajomych, hobby. Opisywanie siebie, „Podróże i turystyka”
 • Słownictwo i omówienie zagadnienia.
 • Scenki tematyczne: W komunikacji miejskiej. W pociągu. Na lotnisku. W samolocie. Pytanie o drogę, orientacja w terenie. Zakup biletów w środkach komunikacji. Zwiedzanie, zabytki, zakup biletów na spektakle.
 • Krótka forma wypowiedzi – pocztówka z wakacji.
 • Słownictwo i omówienie zagadnienia.
 • Rodzina, znajomi, czynności dnia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, uroczystości, styl życia. Konwersacje w grupach. Dialogi.
 • List nieformalny do znajomego.
 • Historia i kultura powszechna oraz hiszpańska
 • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy: życie miast i wsi, kultura rycerska i kultura miejska,
 • zabytki kultury średniowiecza np. Alcazar, Katedra NMP w Sewilli, Giralda, różnice między stylem romańskim a gotyckim, rola kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego. Przykład Kadyksu najstarszego miasta Hiszpanii.
 • Zajęcia o tematyce kulturowej .
 • Rozmowy na temat kultury hiszpańskiej, zasad życia codziennego, behawioryzmu. Najważniejsze daty historyczne w historii Hiszpanii. Życie codzienne. System edukacji. Najważniejsze miejsca i zabytki w Sewilli. Nauka najważniejszych zwrotów po hiszpańsku.
 • Geografia Hiszpanii.
 • Zajęcia fotograficzne
 • Obsługa photoshopa
 • Zasady i techniki fotografowania osób, krajobrazów, zabytków, przyrody.
 • Warsztaty fotograficzne.

 

Celem zajęć było  jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole.

 

 

Podsumowaliśmy zajęcia spotkaniem uczniów i rodziców by omówić najistotniejsze szczegóły organizacyjne wyjazdu.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Wizyta przygotowawcza

W dniach 19-21 września 2021 r. przedstawiciele naszej szkoły odbyli krótką wizytę przygotowawczą w ramach realizowanego przez naszą szkołę przedsięwzięcia nr 2020-1-PMU-3141  „Napiszmy historię”  realizowanego w Projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizytę odbyliśmy do naszej  Szkoły Partnerskiej Institutio de Education Secundaria Salesianos Colegio Salesiano San Pedro. Celem wizyty było podpisanie umowy z instytucją przyjmującą, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji oraz  końcowe dopracowanie zajęć pod względem tematycznym. Szkoła IES Salesianos.  Jest to szkoła publiczna nauczająca dzieci w II etapie edukacyjnym, najmłodszą grupą są 12 latkowie – to z nimi mamy mieć lekcje – z I klasą IES.

Naszą grupą docelową są uczniowie klas 6 i 7 zatem dzieci w wieku 11-13 lat, wiekowo odpowiadają dzieciom z klasy I IES i to z nimi byśmy wspólnie realizowali naszą mobilność. Jest to dla nas bardzo ważne bo dzieci w tym samym wieku będą się czuły ze sobą swobodnie, komunikacja między nimi będzie łatwiejsza.

Sevilla powitała panie słoneczną pogodą i zachwyciła pięknem zabytków i miejsc, gdzie można odpocząć. Podczas wizyty sprawdzono miejsce zakwaterowania i wyżywienia.

Realizacja projektu „Let’s write a story”

(Sevilla 2021r.)

 

 

W dniach 5-12 października 2021r. 20 uczniów i 4 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
w Siennicy udało się na mobilność w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów realizaując przedsięwzięcie „Napiszmy historię”.

 

Naszym partnerem byłą Szkoła Institutio de Education Secundaria Salesianos Colegio Salesiano San Pedro, gdzie przez 5 dni wspólnie uczyli się uczniowie Polscy i Hiszpańscy.

 

Swoją podróż rozpoczęliśmy 5 października 2021. Był to długi dzień, gdyż na samolot, który leciał bezpośrednio do Sevilli musieliśmy udać się aż do Krakowa. Zatem pierwszy dzień upłynął nam
w podróży, by kolejnego dnia od rana móc zacząć przygodę w szkole hiszpańskiej.

 

Podczas projektu realizowaliśmy ustalony program nauki:

 • Wspólnie z uczniami hiszpańskimi uczyliśmy się języka angielskiego, historii, kultury oraz poznawaliśmy techniki fotograficzne.
 • Dodatkowo każdego dnia dbaliśmy, aby jak najwięcej zobaczyć w pięknej stolicy Andaluzji - nauczyciele ze szkoły IES Salesianos oraz z naszej szkoły organizowali wiele wycieczek edukacyjnych pozalekcyjnych.
 • Wycieczki edukacyjne uczyły przede wszystkim historii, sztuki, kultury, geografii, ale także były kontynuacją nauki języka obcego.
 • Zwiedziliśmy wiele i poznaliśmy jakże bogatą historycznie i kulturowo Sewillę (min. największą Gotycką Katedrę NMP w Sewilli, Alcazar, Plac Hiszpański, Królewską Fabrykę Cygar, Metropol Parasol, Barrio de Santa Cruz)
 • Wybraliśmy się również na wspólną wycieczkę do Kadyksu, który zachwycił nas swym pięknem.
 • Dla niektórych z nas była to najdalsza (jak do tej pory) podróż w życiu.
 • Młodzież poznała również hiszpańską kuchnię oraz taniec, nasi koledzy wraz z nauczycielami zorganizowali nam warsztat flamenco.
 • Oprócz tego podczas wycieczek edukacyjnych wspólnie z Hiszpanami robiliśmy zdjęcia największych zabytków Sevilli, by później mogła powstać z tego wystawa zdjęć – dzięki naszym hiszpańskim przyjaciołom mogliśmy poznać historię zabytków i stworzyć razem opisy do fotografii. Stworzyliśmy razem również folder o największych miastach Andaluzji ukazując piękno tego regionu.
 • Ten czas spędzony w Hiszpanii obfitował w mnóstwo okazji, by lepiej nauczyć się języka angielskiego (a także hiszpańskiego), zawrzeć nowe znajomości, przyjaźnie.

 

Szkoła IES Salesianos to szkoła gdzie język angielski jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki wspólnej nauce z uczniami IES Salesianos znacząco wzrósł poziom  języka angielskiego zarówno uczniów i nauczycieli.

 

12 października 2021 r. kończyła się nasza hiszpańska przygoda. Poranek spędziliśmy na wspólnych grach i zabawach terenowych, dostaliśmy certyfikaty oraz uroczyście podsumowaliśmy mobilność, by wieczorem udać się na samolot powrotny do Polski.

 

Wyjazd naszej młodzieży był ogromną szansą nie tylko na podniesienie poziomu języka obcego, ale także wzbogacenia o wiedzę, nowe doświadczenia, zetknięcie z zupełnie inną kulturą, sztuką, sposobem życia. Co więcej  pozwolił też wyrównać szanse dzieciom z wiejskiej szkoły w stosunku do dzieci z dużych szkół, które mieszczą się w większych miastach.

 

Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy szansę na realizację naszego pomysłu. Z pewnością będziemy aplikować o kolejne środki w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów.

Okiem małego podróżnika

uczestnika projektu „Let’s write a story”

Okiem małego podróżnika

„Na naszym wyjeździe do Hiszpanii uczęszczaliśmy do szkoły salezjańskiej. Na jednej z lekcji- na muzyce dobraliśmy się w pary z naszymi rówieśnikami z Hiszpanii. Rozmawialiśmy z nimi w języku angielskim o naszej kulturze, zwyczajach, muzyce i tradycjach. Grupa hiszpańska pokazała nam stroje, w których pięknie prezentowali się podczas tańca. Śpiewa także piosenkę z Andaluzji. My także mogliśmy przebrać się w kolorowe sukienki, dobierać damskie dodatki do stroju. Chłopcy także świetnie prezentowali się w kapeluszu 😊. Niezapomnianym dla nas wrażeniem było zwiedzanie Sewilli. Zorganizowanie w tym celu wycieczki rowerowej to był świetny pomysł. Przewodnik Alejandro opowiadał nam w języku angielskim o historii Sewilli i oglądanych zabytkach. Poruszaliśmy się wzdłuż rzeki Gwadalkiwir, dzięki czemu podziwialiśmy także piękną przyrodę okolicy. Spotkaliśmy się także z panią Paulą w parku, pracowaliśmy grupach, rozwiązywaliśmy quiz o tym wszystkim, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy podczas całego tygodnia. Musimy przyznać, że wszyscy odgadywaliśmy zagadki sprawnie i otrzymaliśmy punkty, a na koniec nagrodę. To był niezapomniany wyjazd. THANK YOU FOR EVERYTHING” Nikola, Julia, Oliwia.

Okiem małego podróżnika 1

„Dla nas (podczas realizacji projektu) bardzo ciekawe były lekcje języka angielskiego. Wiele z nich odbywało się w szkole- pracowaliśmy tam zawsze w grupach razem z Hiszpanami. Na jednej z nich wybraliśmy się z trzema klasami do parku. Mieliśmy tam czas, żeby lepiej poznać się. Każdy mógł z każdym porozmawiać o swoich rodzinach, znajomych, o hobby. Okazało się, że wiele osób słucha tych samych piosenek co my. Uważamy, że uczniowie w Hiszpanii są bardzo otwarci, a my czuliśmy ekscytację poznając nowe osoby. Ciężko nam było się z nimi pożegnać. IT WAS GREAT TO VISIT SPAIN AND MEET NEW PEOPLE”

Okiem małego podróżnika 2

„Niezapomnianą podczas wyjazdu była dla nas wycieczka do Kadyksu- najstarszego miasta w Europie. Na miejscu czekała na nas pani Marta, która opowiedziała nam o ciekawej historii tego miejsca oraz o zabytkach. Zabrała nas także na miejscowy targ, gdzie mogliśmy zobaczyć stoiska z owocami morza i inne lokalne produkty. Każdy z nas poczuł klimat tego miejsca. Wszyscy z chęcią oblegaliśmy kramy i sklepy z pamiątkami, chcąc zakupić niespodziankę dla najbliższych. Kiedy zgłodnieliśmy, udaliśmy się do miejscowej restauracji, gdzie skosztowaliśmy hiszpańskich dań. Mogliśmy także zobaczyć piękno Oceanu Atlantyckiego. Woda była naprawdę przejrzysta i ciepła. Wszyscy wskoczyliśmy do wody. Fale były ogromne, czasami trudno było utrzymać równowagę i kilka osób miało śmieszne upadki. Niestety nie mogliśmy wchodzić głęboko do wody. Do willi wróciliśmy zmęczeni, jednak bardzo zadowoleni. THANK YOU FOR EWERYTHING! GRACIAS!” Olga, Jagoda, Iza

Okiem małego podróżnika 3

„W Hiszpanii rozjaśnia się ok. godz. 8.30, zdecydowanie później niż w Polsce. Rano, wstając do szkoły, było jeszcze ciemno, przez co trudniej nam było zacząć dzień. Pierwszego dnia na lekcji w-f poznaliśmy uczniów o ciekawych osobowościach. Byli otwarci, chętnie podchodzili, zaczynali rozmowy, byli zainteresowani Polską. Konwersacje przebiegały po angielsku. Na lekcjach w-f świetnie się bawiliśmy, tańczyliśmy popularne w naszych krajach tańce. Razem z Hiszpanami braliśmy udział w grupowych zabawach i zespołowych grach sportowych. IT WAS A WANDERFUL TRIP. I CAN’T WAIT TO VISIT SEVILLA AGAIN” Lena, Agata, Julia