Zarządzenia Dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Zarządzenie

nr 21/2020

Załącznik nr 1

do zarządzenia

Zarządzenie

nr 4/2021

Zarządzenie

nr 5/2021

Zarządzenie

nr 6/2021

Zarządzenie

z dnia 16.04.

Załącznik nr 2

do zarządzenia