Rozkład jazdy autobusów

Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2023/2024

Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy w lokalizacjach na ulicy Latowickiej i ulicy Mińskiej odbywa  się zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Siennica niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Siennica realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

Uczniowie uczący się w budynku szkoły przy ulicy Mińskiej wysiadają i wsiadają na przystanku autobusowym. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy  mają zapewnione dwa odwozy, pierwszy o godz. 13.28 oraz drugi o godz. 16.03.

 

przywóz pn-pt

odwóz pn-pt

odwóz pn-pt

Trasa I

Pogorzel

6.54

13.28

16.03

Wojciechówka

6.57

13.25

16.00

Strugi Krzywickie

6.59

13.23

15.58

Krzywica

7.00

13.22

15.57

Swoboda

7.06

13.16

15.51

Budy Łękawickie

7.07

13.15

15.50

Boża Wola

7.08

13.14

15.49

Łękawica

7.10

13.12

15.47

Siennica ZS   

7.16

13.06

15.41

Siennica PSP

7.17

13.05

15.40

Trasa II

Starogród

6.50

13.25

16.05

Nowy Starogród

6.54

13.22

16.02

Majdan

7.00

13.16

15.56

Dłużew

7.01

13.15

15.55

Dłużew Szkoła

7.02

13.14

15.54

Wólka Dłużewska

7.04

13.12

15.47

Wólka Dłużewska

7.06

13.10

15.45

Kąty

7.08

13.08

15.43

Siennica PSP

7.11

13.06

15.40

Siennica ZS   

7.12

13.05

15.41

Trasa III

Bestwiny

7.25

13.20

15.55

Lasomin

7.29

13.16

15.51

Kośminy

7.31

13.14

15.49

Zalesie

7.33

13.12

15.47

Nowodwór

7.35            

13.10

15.45

Gągolina

7.37            

13.08

15.43

Siennica PSP

7.39            

13.06

15.41

Siennica ZS   

7.41            

13.05

15.40

Trasa IV

Siodło

7.25

14.04

16.09

Nowy Zglechów

7.27

14.02

16.07

Zglechów

7.29

14.00

16.05

Siennica ZS   

7.35

13.56

———

Siennica PSP

7.36

13.55

16.00

Trasa V

Julianów

7.30

——

——

Siennica ZS   

——

——

15.30

Siennica PSP

——

14.45

——