Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Milena Zgódka – przewodnicząca

Magdalena Pęczek – zastępca

Ewelina Ceregra– sekretarz

Anna Ptasińska – skarbnik

Komisja rewizyjana w składzie:

Karolina Duszczyk

Arkadiusz Górka

Roczna składka na Radę Rodziców:

1 dziecko – 90 zł

2 dzieci – 130 zł

3 dzieci i więcej – 150 zł

nr konta Rady Rodziców:  27 9226 0005 004 57891 2000 0010