Tadeusz_Ajdukiewicz_Scena_z_powstania_styczniowego_1875

Konkurs historyczny

 Szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu Historycznego

Edycja XVI „Hej, strzelcy wraz! Nad nami orzeł biały”- 160 lat od powstania

styczniowego, tradycja i pamięć historyczna o powstaniu

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim,

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych

 

 1. Cel konkursu:
 • rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Ojczyzny i najbliższej okolicy;
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów w walce o Polskę;
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach (np. mapa, plan, tekst źródłowy, książka, film, itp.).
 • uczczenie 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

 

 1. Formy Konkursu Historycznego:
 2. Test wiedzy dla uczniów klas 7- 8 – składa się z określonej liczby pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytania otwartego opisowego. Czas trwania testu 60 minut.

Zakres tematyczny testu:

– wydarzenia i postacie, które miały związek z walkami zbrojnymi i polityką w czasie powstania

– wojna krymska i jej wpływ na sytuację Polaków pod zaborami

– nastroje patriotyczne poprzedzające wybuch walk

– Manifest Rządu Powstańczego

– siły Polaków i Rosjan zaangażowane do walk

– dyktatorzy powstania

– tradycja i pamięć o powstaniu styczniowym: konspiracje 1914-1818, 1939-1945

– powstanie styczniowe w powiecie mińskim, miejsca pamięci

 

 1. Konkurs prac plastycznych dla uczniów klas 4 – 6:

– tematem pracy jest projekt ulotki zachęcającej do udziału w walkach powstańczych

– format pracy A3

– kryteria oceny prac plastycznych to: wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową i formą.

– technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.

– praca musi być zatytułowana i zawierać: imię i nazwisko autora oraz opiekuna i dane adresowe szkoły.

 

III. Literatura konkursowa:

podręczniki do historii dla klas 7 i 8 szkół podstawowych,

Cywiński Bohdan ,Obok Orła znak Pogoni, Kraków 2013

Kulecka Alicja, Dziedzictwo powstania styczniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

Szarek Jarosław, Powstanie styczniowe, Zryw wolnych Polaków, Wydawnictwo AA, 2014

 (skany fragmentów dostępne w zakładce konkursy na stronie naszej szkoły)

Portal historyczny Dzieje.PL, artykuły dotyczące powstania styczniowego

Rok 1863 film https://www.youtube.com/watch?v=gXL0nvoQ-Fc

 

 1. Terminarz Konkursu Historycznego:
 • 17.02.2023 – zgłoszenie do etapu szkolnego konkursu
 • 1. 03. 2023 – przeprowadzenie etapu szkolnego. (Do etapu powiatowego konkursu kwalifikuje się 3 uczniów z największą ilością uzyskanych punktów)
 • do 24. 03. 2023 – wykonanie prac plastycznych
 • 29. 03. 2023 godz. 10.00 – przeprowadzenie etapu powiatowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim

 

Wszelkich informacji o konkursie i przygotowaniu się do konkursu udziela szkolny organizator konkursu p. Anna Kulka

 

 

 

 

 

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.