336718675_1195582584425112_2347799398249351716_n

Konkurs recytatorski

XI POWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI
POLSKIEJ POEZJI I PROZY
dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy.

W celu inspirowania młodego pokolenia do poznawania twórczości literackiej
i pobudzania do aktywnych poszukiwań repertuarowych i przemyśleń,
 temat konkursu brzmi:
„Co nam w duszy gra”
Tym hasłem recytatorzy mają możliwość mówienia o sprawach,
zjawiskach i problemach, jakie są im znane i bliskie z otaczającej tu i teraz
rzeczywistości – tej, w której żyją. Dla każdego z pewnością będzie to coś
innego…Ta właśnie różnorodności spojrzeń i perspektyw jest tu kluczowa.
❖ Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I – IV,
– klasy V – VIII.
❖ Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przygotowanie do recytacji
jednego wiersza lub fragmentu prozy dowolnego polskiego autora. Utwór
powinien odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Występ nie powinien
przekroczyć 3 minut (bardzo prosimy o przestrzeganie tego czasu).

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli polonistów lub biblioteki (ul. Latowicka) do 03.04.2023r.

 

z-70-mistrz-ortografii

Mistrz ortografii – konkurs

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

„MISTRZ ORTOGRAFII”

UCZESTNICY: UCZNIOWIE KLAS IV-VIII SZKÓŁY PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA w SIENNICY

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ:

28 marca 2023r. o godz. 8:50 w budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Mińskiej – dla klas V-VIII

28 marca 2023r. o godz. 8:50 w budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Latowickiej – dla klas IV

 

 1. CELE

– utrwalenie zasad polskiej ortografii,

– przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad,

– rozwijanie zainteresowań ortograficznych uczniów klas IV-VIII,

– kształtowanie kultury języka,

– rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

 1. UCZESTNICY

Zgłoszenia:

 • do dnia 24 marca 2023 roku – klasy IV-VI do p. Beaty Osiak
  lub p. Magdaleny Biernat.
 • Do dnia 24 marca 2023 roku – klasy VII – VIII do p. Małgorzaty Michalczyk.

III. ZASADY

Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka

w celach promocyjnych konkursu (strona internetowa szkoły).

 

Konkurs ma charakter indywidualny i składa się z dwóch części:

– dyktando

– test ortograficzny

 1. ZASADY OCENIANIA

– poprawnie wykonane zadania są premiowane punktami, których maksymalna ilość jest  określona w tekście;

– za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasad:

błąd I stopnia -2pkt

błąd II stopnia -1pkt

Za błędy stopnia I uważa się pisownię: ó-u, rz-ż, h-ch, „nie” z różnymi częściami mowy, wielkich i małych liter.

Błędy II stopnia to: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów, interpunkcyjne itp..

Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość błędu II stopnia. Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:- błędna litera lub wyraz zostały przekreślone, poprawiona litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.

Wszelkie przeróbki liter uznaje się za błędy.

Punkty uzyskane za pisanie ze słuchu oraz za uzupełnianie testu dodaje się.

 1. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują ciekawe nagrody książkowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

SZKOLNy KONKURS MATEMATYCZNy DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIIIOn

Konkurs matematyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

 

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 2. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.
 3. Poszerzanie wiedzy matematycznej.
 4. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs organizują nauczyciele matematyki klas 4 – 8
 2. Konkurs jest jednoetapowy (etap szkolny). Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu marca.
 3. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy 4 – 8.
 4. Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych:
 • klasy 4
 • kasy 5
 • klasy 6
 • klasa 7
 • klasy 8
 1. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie 5 zadań w każdej kategorii wiekowej.
 2. Zadania konkursowe dla klas 4, 5, 6, 7, 8 będą różne, a czas pisania jednakowy – 60 minut
 3. Udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi matematyki do 20 marca 2023r.

Organizator Konkursu przewiduje dla laureatów (1, 2, 3 miejsce) w każdej kategorii wiekowej.

Ogłoszenie wyników do 14 kwietnia 2023r.

Prace Konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Nauczyciele matematyki w klasach 4 – 8