xii_konkurs_pieknego_czytania

Konkurs pięknego czytania

XII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy pod Patronatem Starosty Mińskiego
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
Z okazji ogłoszenia roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej
Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim oraz Szkoły Salezjańskie Sapere aude w Mińsku Mazowieckim zapraszają do udziału Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Wisławy Szymborskiej
Cele konkursu:
– rozbudzanie zainteresowania literaturą,
– popularyzowanie twórczości Wisławy Szymborskiej
– rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
– kształtowanie kultury czytelniczej,
– rozwijanie twórczych talentów,
– dbałość o kulturę słowa,
– stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych,
– integracja środowisk szkolnych.
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
– kl. I-III
– kl. IV-VI
– kl. VII – VIII
– szkoły średnie
Repertuar konkursu:
Klasy I-VI – 2 wiersze W. Szymborskiej ze zbioru „Wiersze wszystkie” – prezentacja 1-1,5 minuty
lub prozę z tomu „Wszystkie lektury nadobowiązkowe” – prezentacja do 2 minut.
Klasy VII i starsi zaprezentują pięknie czytanie wybranego przez siebie tekstu z tomu „Wszystkie lektury nadobowiązkowe” (do 2 min), a ponadto przeczytają wiersz wylosowany z puli przygotowanej przez organizatorów ze zbioru „Wiersze wszystkie”.
Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:
– technika czytania – płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie granic czasowych;
– stosowanie środków ekspresji artystycznej – pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;
-ogólny wyraz artystyczny – postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku( kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.
Zapraszamy do udziału!!!
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.