konk

Konkurs patriotyczny

XVI Powiatowy Przegląd Patriotyczny

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Cele przeglądu:

– upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego,

– upamiętnienie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

– uczczenie pamięci bohaterów w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim,

– propagowanie wiedzy o dziejach Polski,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,

– rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny,

– budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego,

– budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń,

– podnoszenie świadomości patriotycznej wśród mieszkańców powiatu mińskiego,

– wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stworzenie

możliwości zaprezentowania ich talentów.

Kategorie wiekowe:

– szkoły podstawowe (klasy I-III),

– szkoły podstawowe (klasy IV-VI),

– szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)

Recytacja

Do udziału zapraszamy recytatorów oraz zespoły recytatorskie (do 5 osób).

W tej kategorii jury może przyznać nagrody specjalne:

– za najlepszy wiersz autorski,

– za wybór poezji nawiązującej do okresu powstania styczniowego.

Maksymalny czas trwania prezentacji: 5 min.

Dozwolone są występy jedynie bez użycia mikrofonu.

Kryteria oceny:

Prezentacje będą oceniane przez komisje konkursowe powołane przez organizatora,

ocenie podlegać będzie m.in.(w zależności od kategorii):

– dobór repertuaru i dostosowanie go do wieku wykonawców,

– zgodność z tematyką konkursu,

– oryginalność,

– jakość techniczna wykonania,

– staranność i samodzielność wykonania,

– ogólny wyraz artystyczny,

– w przypadku wierszy autorskich – wartość artystyczna i jakość literacka

tekstu.

Eliminacje szkolne:

klasy I- III – zapraszamy osoby chętne na przesłuchania w dniu 11.10.2023r. (środa) o godz. 11.45 do biblioteki szkolnej na ul. Latowickiej

klasy IV – VIII zapraszamy osoby chętne na przesłuchania w dniu 12.10.2023r. (czwartek) o godz. 12.55 do biblioteki szkolnej na ul. Mińskiej

Finał konkursu odbędzie się 31 października 2023r. W Mrozach.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.