mistrzp

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM PIÓRA

Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligraficznego
„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM PIÓRA”

Rok 2024 jest wyjątkowy dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej
w Siennicy, gdyż w tym czasie przypada 20. rocznica nadania Szkole imienia
Henryka Sienkiewicza. Jest to dobry moment na przypomnienie literackiej
twórczości Patrona, w której obok fabuły opisy przyrody odgrywały znaczącą
rolę. Stąd pomysł, aby uczniowie nie tylko przypomnieli sobie treści lektur, ale
także zapoznali się ze sztuką kształtnego, starannego i estetycznego pisania.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Cele konkursu:
– rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
– rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
– rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– rozwijanie zainteresowań twórczością Patrona szkoły.
Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas IV- V,
II kategoria – uczniowie klas VI- VIII.

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wybrany przez siebie
tekst piórem lub piórkiem na jednej ozdobnej kartce papieru formatu
A-4 (jednostronnie) czarnym atramentem. . Uczniowie z  każdej
kategorii mają do napisania fragment tekstu opisującego
przyrodę/krajobraz z utworu wskazanego w regulaminie:
I kategoria – Henryk Sienkiewicz „Janko Muzykant”
II kategoria – Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”.
Prace napisane cienkopisami i długopisami zmazywalnymi nie
spełniają wymogów regulaminowych i nie będą brane pod uwagę.
Dopuszcza się stosowanie wszelkich ozdobników do tekstu, np. –
inicjał, czyli litera rozpoczynająca tekst – bordiura, czyli ozdobne
obramowanie – ilustracje odnoszące się do tekstu.

3. Kryteria oceny prac:
– płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
– poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

– staranność i oryginalność elementów graficznych,
– kompozycja pracy,
– samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

4. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

5. Prace konkursowe należy przekazać p. Marzannie Zgódce lub p.
Małgorzacie Michalczyk do dnia 15.03.2024 r.

6. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie pracy i zawierać:
imię, nazwisko ucznia, klasę.

7. Prace dostarczone na konkurs nie mogą być zgięte.

8. Uczeń biorący udział w konkursie wykonuje pracę samodzielnie.

9. Oddane prace nie podlegają zwrotowi.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. podczas
obchodów 20. rocznicy nadania imienia szkole;

Postanowienia końcowe:
1. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać
ocenie komisji konkursowej.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:
Małgorzata Michalczyk
Marzanna Zgódka

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.