Młodzieżowa Rada Gminy

03 października 2018 r o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyła się II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Na obrady przybyło czternastu radnych, w tym nasze uczennice; Natalia Książek, Wiktoria Duszczyk i Martyna Rumak.

Prowadzący sesję przewodniczący MRG Jakub Mazek dokonał otwarcia, podał porządek obrad, powitał zebranych;  Wójta Gminy pana Grzegorza Zielińskiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Zenona Jurkowskiego, opiekunów uczniów, a przede wszystkim młodych radnych ze wszystkich szkół z terenu gminy.

Po części wstępnej młodzi radni przystąpili do podjęcia uchwał. Uchwały dotyczyły współorganizowania obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Siennica na działalność statutową MRG oraz planu pracy na rok 2019. Wspólnie omówili przedsięwzięcia, których chcą się podjąć w czasie trwania II kadencji. Przy podejmowaniu uchwał wykazali się dużą dyscypliną i zgodnością.

Ustalono termin kolejnej sesji i termin spotkania komisji.

Przewodniczący Jakub Mazek i pozostali radni z dużym przejęciem i powagą przystąpili do działań II kadencji MRG. Życzymy im powodzenia w realizacji podjętych wyzwań. Najbliższe już 11 listopada.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.