Konkurs NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

 logo konkursu200Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów

szkół podstawowych gminy Siennica

NASZA DROGA

DO NIEPODLEGŁOŚCI

 Pod patronatem Wójta Gminy Siennica i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Siennicy

     REGULAMIN

 1. Organizator konkursu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

 1. Adresaci konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- VIII szkół podstawowych Gminy Siennica.

3.Cele konkursu obejmują:

 • popularyzację dziedzictwa kulturowego związanego z 100 ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ;
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego;
 • rozwijanie twórczych talentów;
 • tworzenie warunków sprzyjających udziałowi dzieci i młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach;
 • rozbudzanie tożsamości narodowej i patriotyzmu;
 • integracja środowisk szkolnych.
 1. Założenia organizacyjne
 • Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy literackiej  lub/i  plastycznej:
Kategoriawiekowa Forma literacka Forma plastyczna
Kl. I-III ———————— „Szanuję symbole narodowe”
Kl. IV-VI List, wiersz, opowiadanie „Radość z Niepodległej”
Kl. VII-VIII Kartka z pamiętnika Drzewo genealogiczne

Prace powinny dotyczyć tematyki konkursowej.

 • Prace literacka nie mogą przekraczać 2 stron (formatu A4) czcionka Arial wielkość liter 12.
 • Praca plastyczna powinna mieć format A3, technika dowolna płaska (farby, kredki, wyklejanka, szkic, węgiel, kolaż itp.)
 • Prace muszą być twórcze, dotychczas niepublikowane i nienagradzane na innych konkursach.
 • Prace literackie (w formie wydruku) oraz prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 25. października 2018 na adres Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza ul. Latowicka 16 05-332 Siennica do sekretariatu.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów w danej kategorii wiekowej.
 • Każdą pracę należy podpisać ( prace plastyczne na odwrocie), podając imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela wspierającego, jeśli taki był, oraz tytuł pracy literackiej. Należy dodać  poniższe załączniki.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm)( szczegóły w załącznikach)
 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:
  1. prace plastyczne p. Anna Jackowska tel. 502 330 718
  2. prace literackie p. Magdalena Biernat tel. 606 743 219
  3. Organizator powołuje komisję, która dokonuje oceny wg następujących kryteriów w następujących kategoriach:
  4. a) wiersz
  5. b) proza
  6. c) plastyka

Kryteria oceny prac:

– twórczy  charakter utworu;

– poprawność stylistyczna i językowa;

-walory literackie/plastyczne

-zgodność z mottem przewodnim i określoną w regulaminie formą;

-oryginalność i samodzielność;

-wartości artystyczne.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi po ocenie prac przez komisję konkursową  i zostanie opublikowane na stronie szkoły do dnia 5. listopada 2018 r.
 2. Laureaci I II i III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy podczas GMINNEJ UROCZYSTOŚCI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy dnia 09. listopada 2018 r.

 

Załacznik1

Załacznik2

Załacznik3

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.