Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły

Zalecenia GIS

Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
Tornister – informacje od HDiM