11

Tolerancja

pod takim hasłem obchodzony był w naszej szkole 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Uczniowie wykonali gazetki tematyczne w szkole, a na zajęciach o tolerancji podczas lekcji wychowawczych czy spotkania z psychologiem , uczyli się , jak szanować innego człowieka, jego poglądy czy zapatrywania na różne sprawy, mimo że nasze stanowisko i zdanie różni się od zdania innego człowieka. Tolerancja to także umiejętność dostrzegania człowieka, który pochodzi z innego kraju, uznawania bogactwa różnorodności kultur na świecie, okazywanie szacunku człowiekowi bez względu na jego rasę, wyznanie, czy status społeczny. Słowa na temat tolerancji chętnie były słuchane przez uczniów w piosence wykonanej przez dziecięcy zespół Łejery, Łejery - Masz prawo być inny - YouTube Jest to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Pojęcie „tolerancja” oznacza wyrozumiałość i poszanowanie dla cudzych poglądów, wierzeń, zachowań , mimo że są one odmienne od tego , co my uważamy za słuszne i prawdziwe. psycholog K. Sak pedagog A. Hanulak, pedagog A. Anielak .

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.