IMG_20240215_102151338

Spotkanie z przedstawicielami policji

Dnia 15 lutego 2024 roku w ramach działań profilaktycznych  uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami policji. Główny cel wizyty zaproszonych gości to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.

Policjanci przedstawili zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.  Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, stosowania agresji wobec innych. Funkcjonariusze uwrażliwiali młodych ludzi na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie informacji czy fotografii na portalach internetowych. Podkreślali, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Prowadzący również zwracali uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań funkcjonariuszom policji. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, młodzież wykazała duże zainteresowanie podejmowanymi tematami.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej szkole.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.