Rekrutacja do projektu grantowego pt. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”

Rekrutacja do projektu grantowego pt. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”

Trwa rekrutacja uczestników do projektu grantowego pt. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego.” Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu mogły korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym oraz prywatnym.

W ramach realizacji Projektu organizowane są szkolenia z następujących modułów tematycznych:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Mój biznes w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Szczegółowo o szkoleniach można przeczytać w załączniku: Opis modułów szkoleniowych

Terminy i miejsce szkoleń

Planowany termin realizacji szkoleń: lipiec 2019 – luty 2020.

Jedno szkolenie trwa 32 godziny zegarowe, a odbywać się będzie w formie czterogodzinnych spotkań – 8 dni po 4 godziny zegarowe lub ośmiogodzinnych spotkań – 4 dni po 8 godzin zegarowych

Miejsca spotkań – jednostki organizacyjne Gminy Siennica, w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Dla kogo?

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby powyżej 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

Warunki naboru

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie w trybie otwartym i ciągłym w okresie od czerwca 2019 r. aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z załącznikami.

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w Biurze Projektu: Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1. 056-332 Siennica (pok. nr 2, I piętro) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

Załączniki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia do projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

Opis modułów szkoleniowych

Deklaracja uczestnictwa

 

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.