ksia

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Baśnie i legendy Henryka Sienkiewicza”

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Baśnie i legendy Henryka Sienkiewicza”

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy ul. Latowicka 16, 05-332 Siennica.

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I- III Publicznej Szkoły

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów
 • kształcenie poczucia estetyki
 • rozwijanie zainteresowań twórczością Patrona szkoły

Wymogi konkursowe

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie:
 1. a) z pomocą rodzica wydrukować dowolny fragment baśni lub legendy Henryka Sienkiewicza
 2. b) wykonać ilustrację do wydrukowanego tekstu
 3. c) wykonać projekt okładki do wybranej baśni lub legendy, z której pochodzi wydrukowany fragment
 4. d) wszystkie strony powstałej „książki” muszą być ze sobą połączone.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane przy użyciu kredek, farb lub flamastrów.
 • Prace nie mogą zawierać elementów dodanych, typu: naklejki, zdjęcia, wydrukowane

i wycięte rysunki, bibuła, itp.

 • Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 • Format pracy – A4.
 • Metryczka powinna być umieszczona na tylnej kartce okładki i zawierać: imię, nazwisko dziecka, grupę/klasę.
 • Prace konkursowe należy przekazać p. Magdalenie Ostolskiej lub p. Katarzynie Soćko, do dnia 03.2024 r.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność pracy plastycznej z tematem
 • staranność i estetyka wykonanej pracy
 • stopień trudności
 • oryginalność

 Uwagi końcowe:

 • Prace przekazane organizatorom po terminie (15.03.2024r.) nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Oddane prace nie podlegają zwrotowi.
 • Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
 • Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. podczas obchodów 20 rocznicy nadania imienia szkole.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
 • Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.