PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII- aktualizacja 13 maja 2021