PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE
PANDEMII COVID-19 – AKTUALIZACJA z dnia 30 Sierpnia 2021r.
NA TERENIE
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
przy ul. Latowickiej 16 oraz ul. Mińskiej 38