77DCB585-B148-4A26-A815-A11265D91CD3

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno- Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno- Społeczny
„Każdy inny – wszyscy równi”
Akcje podjęte w ramach projektu:
20- 26 września obchodziliśmy Polski Tydzień Świadomości ADHD. Odbyły się lekcje w klasach projektowych, zastała wywieszona gazetka informacyjna.
6 października w dniu Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego cała społeczność szkolna uczestniczyła w akcji „na zielono”. W sześciu klasach zostały zorganizowane lekcje na ten temat i pojawiła się gazetka informacyjna.
10 października zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, wraz z nagrodzonymi pracami konkursowymi pojawiła się gazetka informacyjna.
W ramach Międzynarodowego Miesiąca AAC uczniowie z sześciu klas uczestniczących w projekcie zapoznali się z metodami alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Na korytarzu szkolnym zostały rozwieszone informacje dotyczące metody piktogramów, symboli PCS, Makaton, symboli Blissa oraz języka migowego.
20 października cała społeczność szkolna uczestniczyła w akcji „cicha przerwa bez mówienia” podczas której starali się porozumieć za pomocą metod AAC w geście solidarności z osobami niemówiącym.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.