moj-zawodmojapasja-212x300

Moja pasja, moją pracą konkurs

Konkurs plastyczny

„Moja pasja, moją pracą”

 

 1. Cele konkursu:
 • promowanie działań zachęcających uczniów do odkrycia w sobie pasji,
  która może wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu na bazie własnych zasobów,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej obrazującej jak można pasję zamienić w przyszły zawód.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII.
 3. Format pracy A4, technika dowolna.
 4. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę, która powinna na odwrocie zawierać imię, nazwisko i klasę.
 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem jej na rzecz Organizatora.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga lub psychologa szkolnego
  do 16 października 2023 roku.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.