z-70-mistrz-ortografii

Mistrz ortografii – konkurs

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

„MISTRZ ORTOGRAFII”

UCZESTNICY: UCZNIOWIE KLAS IV-VIII SZKÓŁY PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA w SIENNICY

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ:

28 marca 2023r. o godz. 8:50 w budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Mińskiej – dla klas V-VIII

28 marca 2023r. o godz. 8:50 w budynku Szkoły Podstawowej
przy ul. Latowickiej – dla klas IV

 

  1. CELE

– utrwalenie zasad polskiej ortografii,

– przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad,

– rozwijanie zainteresowań ortograficznych uczniów klas IV-VIII,

– kształtowanie kultury języka,

– rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

  1. UCZESTNICY

Zgłoszenia:

  • do dnia 24 marca 2023 roku – klasy IV-VI do p. Beaty Osiak
    lub p. Magdaleny Biernat.
  • Do dnia 24 marca 2023 roku – klasy VII – VIII do p. Małgorzaty Michalczyk.

III. ZASADY

Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka

w celach promocyjnych konkursu (strona internetowa szkoły).

 

Konkurs ma charakter indywidualny i składa się z dwóch części:

– dyktando

– test ortograficzny

  1. ZASADY OCENIANIA

– poprawnie wykonane zadania są premiowane punktami, których maksymalna ilość jest  określona w tekście;

– za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasad:

błąd I stopnia -2pkt

błąd II stopnia -1pkt

Za błędy stopnia I uważa się pisownię: ó-u, rz-ż, h-ch, „nie” z różnymi częściami mowy, wielkich i małych liter.

Błędy II stopnia to: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów, interpunkcyjne itp..

Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość błędu II stopnia. Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:- błędna litera lub wyraz zostały przekreślone, poprawiona litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.

Wszelkie przeróbki liter uznaje się za błędy.

Punkty uzyskane za pisanie ze słuchu oraz za uzupełnianie testu dodaje się.

  1. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują ciekawe nagrody książkowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.