1

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada w naszej szkole obchodzony był – Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Jest to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy
UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy,
nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja
mniejszości narodowej. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie
UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu
obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez
Zgromadzenie w 1993 (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO.
W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki
z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.
Uczniowie wykonali gazetki tematyczne w szkole, a na zajęciach o tolerancji podczas lekcji
wychowawczych czy spotkania z psychologiem , uczyli się , jak szanować innego człowieka, jego
poglądy czy zapatrywania na różne sprawy, mimo że nasze stanowisko i zdanie różni się od zdania
innego człowieka. Tolerancja to także umiejętność dostrzegania człowieka, który pochodzi z innego

kraju, uznawania bogactwa różnorodności kultur na świecie, okazywanie szacunku człowiekowi
bez względu na jego rasę, wyznanie, czy status społeczny.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.