1920x810

Konkurs Warszawska Syrenka

47. KONKURS RECYTATORSKI
WARSZAWSKA SYRENKA
UCZESTNICY KONKURSU – SZKOŁY PODSTAWOWE
KATEGORIE
kategoria 1: klasy I-III
kategoria 2: klasy IV – VI
kategoria 3: klasy VII-VIII
REPERTUAR
1. Dotyczy wszystkich eliminacji:
– Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych
prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
– Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment
prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut
– Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały
opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.
– Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy
zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane
w treści i nastroju.
– Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
– Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
Jury ocenia:
– dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– kultura mowy
– ogólny wyraz artystyczny
Eliminacje:
szkolne : klasy I-III ul. Latowicka szkolna biblioteka 26.02.2024r godz. 8.00
klasy IV- VIII ul. Mińska szkolna biblioteka (więcej informacji u Pań polonistek)
gminne : 05.03.2024r.
powiatowe : 20.03.2024r
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.