Bez nazwy

Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY “Portrety emocji”

Uczucia – silne, gwałtowne, ulotne… Te pozytywne i te negatywne są częścią nas! Przyjrzyj się im, zaakceptuj, nazwij… Nauczmy się sobie z nimi radzić wspólnie!!! Stwórz portret dowolnie przez siebie wybranej emocji/uczucia. Pokaż Nam, jak Ty ją/je widzisz!

Cel konkursu:

Doświadczanie emocji i wyrażanie ich poprzez działalność plastyczną.

Zwrócenie uwagi na różnorodność emocji (emocje pozytywne, negatywne).

Kształtowanie umiejętności nazywania emocji/radzenia sobie z emocjami.

Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

Poszerzenie świadomości emocjonalnej uczniów.

Tematyka konkursu:

Wykonanie pracy plastycznej na temat „Portret emocji”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.

Technika i wymiar prac:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym o wymiarach A -4 lub A-3.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace wykonane przez uczniów powinny być pracami samodzielnymi.

Kryteria oceny prac plastycznych:

Zgodność z tematem konkursu.

Pomysł na zaprezentowanie tematu.

Oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw, techniki).

Ogólne wrażenie artystyczne (estetyka i stopień wykończenia pracy).

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa

29.05.2024 r.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Prace należy składać u p. Ewy Magdziarz lub w sali nr 12.

Dostarczone prace powinny posiadać metryczkę

– tytuł pracy

– imię i nazwisko

– klasa

Ogłoszenie wyników nastąpi 3.06.2024 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.