sienkiewicz_top_foto_0_0

Konkurs Kilka strof o Sienkiewiczu

Regulamin konkursu poetyckiego

„Kilka strof o Sienkiewiczu ”

 

CELE KONKURSU:                                                   

 – upowszechnienie znajomości twórczości Henryka Sienkiewicza                                            

 – budzenie wrażliwości poetyckiej,

– doskonalenie umiejętności językowych,

 – rozwijanie uzdolnień literackich,

 – poszukiwanie nowych talentów,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,

– stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

 

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy .

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV– VIII Szkoły Podstawowej w Siennicy.

3.Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie wiersza , którego długość wyniesie co najmniej 8 wersów .

 

FORMA WIERSZA:

 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść poświęcona postaci Henryka Sienkiewicza lub jego twórczości

 – zakaz używania wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe,

– uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 utwór,

 – wiersz powinien być napisany samodzielnie, nie może być nigdzie do tej pory publikowany i nagradzany,

– prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

 

 

Przepisy dotyczące prac

 • Utwór w 1 egzemplarzu należy wydrukować i dostarczyć do p. Beaty Osiak lub p.Małgorzaty Kowalskiej -Płatek .
 • Autor opisuje pracę podając imię, nazwisko, klasę.
 • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 • Organizator nie zwraca przekazanych tekstów.
 • Oceny wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody .
 • Przekazanie  prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 • Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy (np. na stronie internetowej).

Terminarz

 • Konkurs trwa do 29 lutego 2024 roku.
 • Wiersze przekazane Organizatorom po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Ocena prac przez Jury nastąpi w marcu 2024 roku .
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Święta Patrona .

 

                                                                              Beata Osiak

                                                                  Małgorzata Kowalska-Płatek

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.