6

Konkurs kaligraficzny

„Złote myśli Henryka Sienkiewicza”.

Konkurs dla uczniów klas I-III

     20 rocznica nadania  szkole imienia Henryka Sienkiewicza jest doskonałą okazją by przypomnieć złote myśli Patrona.

Cele konkursu:

            –     Rozwijanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania.

  • Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii.
  • Rozwijanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza.
  • Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
  • Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Zadania konkursowe:

           –  Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać cytat z utworu Henryka 

            Sienkiewicza na sztywnej kartce, np. z bloku technicznego, formatu A4.

           –  Po cytat chętni uczniowie zgłaszają się do wychowawcy.

           –  Praca nie może być napisana ołówkiem, ani długopisem ścieralnym.

           –  Dopuszcza się stosowanie wszelkich ozdobników do tekstu, np. – inicjał, czyli

              litera rozpoczynająca tekst, bordiura, czyli ozdobna ramka, małe ilustracje  

              odnoszące się do cytatu.

           –  Cytat powinien być rozmieszczony w orientacji poziomej, z wykorzystaniem

              całej powierzchni kartki.

           –  Każda praca musi zawierać metryczkę ( imię nazwisko, klasa), która powinna być

              umieszczona na odwrotnej stronie pracy.

           –  Praca nie może być pognieciona.

  Kryteria oceny:

           –  Zgodność z podanymi kryteriami.

           –  Płynność pisma i estetyka połączeń literowych.

           –  Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

           –  Staranność i oryginalność elementów graficznych.

           –  Właściwe rozmieszczenie pracy na kartce.

           –  Samodzielność.

Postanowienia końcowe:

          –  Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję.

          –  Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac.

          –  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2024r. podczas obchodów

             20 rocznicy nadania imienia szkole.

          –  Prace konkursowe oddajemy do p. Małgorzaty Chmielewskiej

             i p. Edyty Makarewicz do dnia 22 marca 2024r.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.