images

Konkurs językowy

KONKURS JĘZYKOWY                                                                                                                           

Język polski bez tajemnic

19 marca 2024r.

Godz. 12.55

Cele konkursu:

  • popularyzacja języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego,
  • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego,
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych,
  • propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej,
  • doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy dobór form wypowiedzi i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej,
  • wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

Opis konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI -VIII.

Uczniowie będą rywalizować ze sobą,  rozwiązując test zawierający  różnorodne ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka, będą zmagali się z zagadnieniami poprawności języka polskiego, odnajdując i poprawiając  błędy językowe, podając definicje wyrazów, których na co dzień nie używamy.

Osoby zainteresowane odsyłam do biuletynu językowego redagowanego przez uczniów klas VIIa i VIIb. Publikacja zawiera zakres materiału, który będzie wykorzystany do tworzenia testu  Biuletyn prezentowany jest przez miesiąc (  8.02. 2024r. – 8.03. 2024r.) na szkolnej gazetce. Zachęcam do czytania i poszerzania swojej wiedzy.

Założenia organizacyjne:

Konkurs odbędzie się 19 marca 2024r. o godz. 12.55 w sali nr 30. Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia  11. 03. 2024 r.

Wyboru laureatów konkursu dokona Komisja Konkursowa.  Na podstawie punktacji zostaną wyłonieni laureaci – zdobywcy trzech pierwszych miejsc.

Życzę powodzenia!                                                   

                                                                                                                         Organizator konkursu

                                                                                                                                Beata Osiak

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.