274896794_2135038529991428_8319906661796561813_n

Konkurs historyczny

Wyniki

Szkolnego Konkursu Historycznego

„MISTRZ HISTORII 2023”

 

Klasy IV

I miejsce i tytuł MISTRZA HISTORII zdobył Stanisław Grzegrzułka z klasy IV a

II miejsce – Sebastian Gruba kl. IV b

III miejsce – Maciej Kobza kl. IV a

 

Klasy V

I miejsce i tytuł MISTRZA HISTORII zdobyła Maria Rybińska z klasy V c

II miejsce – Marcin Gójski kl. V b

III miejsce – Mateusz Wielądek kl. V b

 

Klasy VI

I miejsce i tytuł MISTRZA HISTORII zdobył Jakub Zawadka z klasy VI a

II miejsce – Kamil Zagrabski kl. VI c

III miejsce – Piotr Kolczyński kl. VI a

 

Klasy VII

I miejsce i tytuł MISTRZA HISTORII zdobył Bartosz Czyżkowski z klasy VII a

II miejsce – Filip Kania kl. VII a

III miejsce – Antoni Cieślak kl. VII a

 

Klasy VIII

I miejsce i tytuł MISTRZA HISTORII zdobyła Dominika Duszczyk z klasy VIII a

II miejsce – Maksymilian Jurkowski kl. VIII c

III miejsce – Anna Zawadka kl. VIII b

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Regulamin

Szkolnego Konkursu Historycznego

MISTRZ HISTORII 2023

 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII. 

 

  1. Cele konkursu

– rozbudzanie zainteresowań historią jako nauką ułatwiającą lepsze rozumienie świata, ludzi i siebie,

– wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,

– rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości,

– poznawanie dziedzictwa kultury narodowej,

– uczenie dobrego współzawodnictwa,

– promowanie osiągnięć uczniów.

 

III. Terminarz konkursu

Do  29 maja –  zgłoszenia do organizatora konkursu

31 maja – test konkursowy napiszą klasy V- VII

2 czerwca – klasy IV i klasy VIII

 

  1. Przebieg

Uczniowie rozwiążą test składający się z dwóch części. Pierwsza zawiera pytania takie same dla wszystkich uczniów. Zadania konkursowe w drugiej części są inne dla każdej klasy.

Uczeń, który uzyska największą ilość punktów uzyska tytuł Mistrza Historii.

V. Tematyka

  1. Część pierwsza testu obejmuje historię Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne (chrzest Polski, wyprawa biskupa Wojciecha do Prus, zjazd w Gnieźnie, ostatni z Piastów – Kazimierz Wielki, unia polsko-litewska, bitwa pod Grunwaldem, odkrycie Mikołaja Kopernika, bohaterowie wojen XVII wieku – przeor Augustyn Kordecki, hetman Stefan Czarniecki, król Jan III Sobieski, rozbiory Polski, powstanie kościuszkowskie, Legiony Polskie we Włoszech, powstanie listopadowe i styczniowe, laureatka Nagrody Nobla – Maria Skłodowska-Curie, I wojna światowa, osiągnięcia II Rzeczypospolitej, II wojna światowa, papież Jan Paweł II, „Solidarność” i jej bohaterowie).

 

  1. Tematyka części drugiej

– dla klasy IV – działalność „Szarych Szeregów”;

– dla klasy V – Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;

– dla klasy VI – ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej;

– dla klasy VII – II Rzeczpospolita;

– dla klasy VIII – Polska Rzeczpospolita Ludowa;

 

Wszelkich informacji o konkursie i przygotowaniu się do konkursu udziela

organizator- Anna Kulka

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.