konkurs_plastyczny_2024_plakat-_2_-scaled

Konkurs „Bezpiecznie na wsi”

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci KRUS

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

 1. Cele konkursu:
 2. a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”;
 3. b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich.
 5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 6. a) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
 7. b) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej
 8. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
 9. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.
 10. Pracy nie należy oprawiać.
 11. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
 12. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
 13. Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do p. Anny Rutkowskiej – Stadnik lub p. Anny Hanulak do dnia 3 kwietnia. Formularze można odebrać od szkolnych organizatorów konkursu.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.