20240524_094118

Klub Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 1a, 1b i 1c z naszej szkoły realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy z rówieśnikami, korzystania z Internetu. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne.
Z zaangażowaniem wypełniały materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Razem z Kubusiem Puchatkiem dzieci uczyły się, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. Podczas zajęć z Kubusiem omówiliśmy zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.