1987112976

„ Jak cię widzą, tak cię piszą” , czyli kultura osobista także w życiu szkolnym.

„ Jak cię widzą, tak cię piszą” , czyli kultura osobista także w życiu szkolnym.

 W ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego uczniowie zapoznawali się z zasadami „ savoir- vivre” , czyli jak kulturalnie należy zachowywać się na co dzień. Podjęte przez psychologa i pedagoga szkolnego działania miały na celu przypomnienie podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz uświadomienie przydatności stosowania właściwych norm etykiety między ludźmi.

Savoir-vivre, czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba rozumie się to jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Formy towarzyskie są po to, abyśmy swym zachowaniem nie obrażali innych. Na podstawie zachowania oceniamy innych i sami jesteśmy oceniani.  Zachowanie zgodne z zasadami dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi. Naruszenie reguł obyczajowych może powodować ośmieszenie. Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania się, tym lepsze samopoczucie, większe poczucie wartości, możliwości nawiązywania i utrzymania kontaktów
z innymi. Jest to element naszej tradycji, kultury. Dzięki dobrym manierom ułatwiamy życie starszym i słabszym, nie zakłócamy życia innym.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.