Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Witaj szkoło! Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Pogoda wciąż nas rozpieszcza, ale my zaczynamy już szkolną przygodę. Przed nami duża liczba wyzwań, sporo nowości, a także czas wytężonej pracy i nauki. Każdy jednak ufnie patrzy w przyszłość, a także liczy na to, iż ciężka praca przyniesie oczekiwane efekty. Każdy początek jest trudny, ale zachowujemy pogodę ducha i wiarę, iż ten rok będzie należał do wyjątkowo udanych.

3 września o godz. 9.00 społeczność szkolna spotkała się na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny na hali sportowej. Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie pani dyrektor Małgorzata Kobylińska przywitała przybyłych gości: zastępcę wójta pana Tomasza Gójskiego, inspektor do spraw oświaty panią Ewelinę Kurowską i przewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Piskorz, a także nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Później zastępca wójta oficjalnie przedstawił zgromadzonej publiczności nową panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy, czyli panią Małgorzatę Kobylińską, która została wybrana na to stanowisko w wyniku konkursu. Potem przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz pracowników szkoły złożyli gratulacje pani dyrektor, a także wręczyli jej symboliczne kwiaty. Następnie głos należał do pani dyrektor Kobylińskiej. Najpierw pani dyrektor powierzyła stanowisko wicedyrektora szkoły pani Annie Rutkowskiej. Później był czas na przedstawienie nowych nauczycieli. I tak do naszego grona dołączyli: pani Martyna Burakowska – edukacja dla bezpieczeństwa, pani Elwira Poświata – matematyka, pani Małgorzata Michalczyk – język polski, pan Tomasz Parobczyk – wychowanie fizyczne, pani Mariola Wiącek – nauczyciel świetlicy, pani Wioletta Radziszewska – język angielski, pani Anna Jurczak – nauczyciel wspomagający. Kolejnym punktem przemówienia były czekające nas zmiany oraz nowości. Mianowicie w tym roku szkolnym do naszej placówki będą uczęszczać dzieci 5-letnie, na pełnych zasadach przedszkola. Ponadto uczniowie naszej szkoły będą uczyli się w dwóch budynkach. Uczniowie klas 0-V w budynku przy ulicy Latowickiej, a uczniowie klas VI-VIII w budynku przy ulicy Mińskiej. W tym punkcie pani dyrektor mocno podkreśliła, że pomimo dwóch lokalizacji chcemy pozostać zintegrowaną jednością. Później zapoznała zgromadzonych z kierunkami polityki państwa na ten rok oraz omówiła zajęcia z projektu „Kompetencje na start”, z których będą mogli skorzystać nasi uczniowie. Nie zabrakło słów otuchy dla ósmoklasistów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów. Pani dyrektor wyraziła także nadzieję, iż nasi uczniowie wykażą się odpowiednią motywacją i determinacją, aby osiągnąć sukces, a także właściwą postawą i kulturą osobistą, tak potrzebnymi w życiu szkolnym. Następnie zostali przedstawieni wychowawcy klas oraz podano przydział klas. Po zakończeniu ogólnego spotkania uczniowie udali się z wychowawcami do sal lekcyjnych, choć uczniowie klas VI-VIII musieli przejść do budynku przy ulicy Mińskiej, gdzie zostali oprowadzeni po szkole. Każdy wychowawca przekazał klasie szczegółowe informacje dotyczące pracy szkoły oraz plan lekcji.

Wiele wyzwań, nowych sytuacji, ale zapał i chęć działania nieodmiennie obecne. Dla nas wszystkich, powodzenia!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.