IMG_20221020_085439977

Dzień Godności

           20 października 2022 roku w związku z obchodami Dnia Godności gościliśmy panią Agnieszkę Sawkę- kierownika Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyły klasy ósme i klasa siódma wraz z opiekunami. Prowadząca w ciekawy sposób przybliżyła młodzieży czym jest godność. Podkreśliła, że swoją godność ma każdy człowiek – także ten zraniony, skreślony przez innych, uznany za przegranego (np. osoba uzależniona, bezdomna). Aby kogoś szanować należy dostrzegać w nim człowieka i jego zalety, być otwartym, podawać pomocną dłoń. Podczas spotkania pani Agnieszka Sawka opowiadała o działalności Dziennego Domu Pobytu oraz Jadłodajni- placówkach prowadzonych przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Mińsku Mazowieckim. Celem Dziennego Domu Pobytu jest zapewnianie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy, stworzenie odpowiednich warunków do zaspakajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym. Z kolei jadłodajnia prowadzona jest w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej.
         W dalszej części przedsięwzięcia prowadząca przedstawiła swoją ścieżkę kariery. Uczniowie z ciekawością słuchali o zainteresowaniach związanych z teatrem i tańcem, z których nasz gość na co dzień korzysta w pracy, angażując swoich podopiecznych. Podczas licznych festiwali i przeglądów artystycznych grupa seniorów odnosi sukcesy.
           Na zakończenie prowadząca zachęcała uczniów do udziału w wolontariacie, zaprosiła do odwiedzenia Dziennego Domu Pobytu w Mińsku
Mazowieckim. Pani Agata Anielak podziękowała za ciekawe spotkanie i propagowanie idei godności człowieka wśród młodzieży. Natomiast przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego przekazał na ręce pani Agnieszki Sawki ręcznie wykonaną kartkę dla seniorów z najserdeczniejszymi życzeniami długich lat życia w dobrym zdrowiu, wypełnionych szacunkiem i życzliwością ze strony otoczenia.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.