IMG_20230602_115016058

BHP w gospodarstwie rolnym

BHP w gospodarstwie rolnym

2 czerwca uczniowie klas piątych wraz z opiekunami spotkali się z panem Pawłem Araszkiewiczem, przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Mińsku Mazowieckim. Przedsięwzięcie miało na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej.

Podczas wystąpienia prowadzący omówił zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Wyjaśnił, że świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb oraz przyjazne nastawienie obsługującego ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami. Szczegółowo przedstawił zasady higieny, jakich należy przestrzegać pracując ze zwierzętami i na co zwracać uwagę.

Była to cenna lekcja dla uczniów. Dziękujemy za przybliżenie w przystępny sposób zagadnień związanych z wykonywaniem różnych prac w gospodarstwie rolnym, szczególnie w okresie wakacji. 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.